ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

  1. verzió - hatályos: 1.9.2020

A mi e-shop www.http://www.fagyapot-alom.hu üzletünk, Ratiboř 32, 37701 Ratiboř u Jindřichova Hradce (Cseh Köutársaság), cégazonosító szám: 25172204, amely a C-szakasz 7695/1. számú betétje alatt be van jegyezve a České Budějovice-i Kerületi Bíróság cégjegyzékébe (továbbiakban, mint  „adatgondnok“) érthetően és nyíltan közli, hogy az Ön személyes adatait - az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS  2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló RENDELETE (továbbiakban, mint „GDPR) értelmében -  miképpen dolgozza fel.

Az önök magánéletét tiszteletben kívánjuk tartani. A minél jobb érthetőség érdekében a jelen szabályok részletes tájékoztatást nyújtanak arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen céllal, milyen időn át dolgozunk fel, az adatait kinek továbbítjuk, és az adatkezelésre vonatkozóan önöket milyen jogok illetik meg, de egyéb fontos tudnivalót is tartalmaznak.

 

  1. A személyes adatok védelme minden tevékenységünk keretében számunkra csúcsfontosságú. Az Ön bizalmát számunkra nagyon jelentősnek tartjuk. Tiszteletben tartjuk szintén, hogy Ön a saját személyes adatait, az elektronikus úton kezelt adatait is képes legyen ellenőrizni, és számunkra kulcsfontosságú szintén, hogy az illetéktelen személyek az adatokhoz hozzáférése biztonságosan meggátolva legyen ellen. Mi Öntől bizonyos tájékoztatásokat – csupán az áruvásárláshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat – igényeljük. Az Ön e-mail címének hitelesítéséhez a double opt-in funkciót (kétszer kéri a feliratkozót, hogy erősítse meg feliratkozási szándékát) alkalmazzuk

 

MILYEN SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT IGÉNYELÜNK ÖNTŐL

Ön által szolgáltatott személyes adatokat gyűjtjük például akkor, ha nálunk rendel árut, ha hozzánk fordul tanácsért, illetve, ha a bevásárlásról, árucikkeink minőségéről értékelést küld el nekünk. Az Ön által számunkra közölt személyes információi lehetnek kötelezően nyújtandó adatok, pl. az elérhetőségi és a fizetési adatok, de lehetnek nem kötelezően nyújtandó adatok is. A kötelezően közlendő adatok hiányában nálunk a vásárlás nem lehetséges. Személyes adatait számunkra Ön önkéntesen nyújtja meg minden esetben és az adott terjedelemben, ha az adatkezeléshez mi az Ön egyetértését kérjük, pl. beregisztráláskor, a newsletter kézbesítésekor, tanácsadáskor, vitarendezéskor, a termékek elbírálásakor és egyéb hasonló alkalommal is.

 

 MILYEN SZEMÉLYES INFORMÁCIÓKAT HASZNÁLUNK FEL

Személyes adatait az Ön beleegyezésével például a következő esetekben használhatjuk fel:

- Az Ön személyes ügyfélszámláját létrehozni, kezelni (regisztrálás)

- Az Ön rendeléseit feldolgozni, a megrendelt árut kézbesíteni, a termék visszatérítéseket és a reklamációkat intézni,

- Az Ön rendelésének aktuális állapotáról szóló tájékoztatásokat nyújtani elektronikus úton

-  Kapcsolatba lépni Önnel, ha a megrendelt árucikk kézbesítésekor akadályok merülnének fel

- Megválaszolni az Ön kérdéseit, valamint tájékoztatásokat nyújtani az új, módosított szolgáltatásainkról is

-  Elküldeni Önnek üzletünk aktuális vásárlási akcióiról, kedvezményeiről szóló tájékoztatásokat (newsletter)

-  Kezelni az Ön számláját

-  Információkat elemezni, hogy képesek legyünk minél megfelelőbb árucikket küldeni Önnek

- Kérdőíveket küldeni, hogy felmérjük az Ön elégedettségét, és az Ön minősítéseit felhasználva a szolgáltatásaink, ajánlataink minőségét javítani tudjuk

-  Szolgáltatásnyújtási rendszereinket tesztelni és javítani

- Szolgáltatásainkkal való visszaéléseket meggátolni

Az Ön személyes adatait csupán a feltétlenül szükséges, alább specifikált időtartamra őrizzük meg, elsősorban az alábbi célok teljesítése érdekében:

- Regisztrálással vagy regisztrálás nélküli vásárláskor három éven át úgy, hogy az újabb hároméves időszak az utolsó rendelés megvalósítását követően indul,

- A bevásárlás vagy árucikk értékeléséről szóló adatokat három éven át,

-  A tulajdonképpeni vásárlás megvalósításán kívüli kereskedelmi tájékoztatások elküldéséről, vitarendezésekről, adat őrző/védő rendszerről, elérhetőségi nyomtatványokról, tanácsadásokról, termékek lekérdezéséről, stb. szóló adatokat három éven át,

-  Személyes adatokat lehetséges szintén a törvény által meghatározott időn át tárolni (az adóbizonylaton feltüntetett adatokat 11 éven át, ahogy ezt a később kiadott előírásokkal újított, a hozzáadott értékadóról szóló 235/2004. számú törvény rendelkezései szabályozzák).

Az adott határidő lejártát követően az Ön személyes adatait – amennyiben az adatok további feldolgozásával nem értene egyet – törölni fogjuk.

 

 

 

  1. Gondoskodunk személyes adatainak biztonságáról

Szolgáltatásaink minőségét igyekszünk folyamatosan javítani.  Ön személyes adatai megfelelő védelemben részesülnek, és az adataihoz való jogtalan hozzáférés, illetve az azokkal való visszaélés kiküszöbölése érdekében megfelelő műszaki és szervezeti jellegű intézkedéseket vezettünk be. A fejlesztések, technológiák aktuális állapotára való tekintettel megfelelő védelmet nyújtó biztonsági intézkedések alkalmazására folyamatosan törekszünk. A biztonságos bankkártyás fizetés érdekében valamennyi információt a titkosítással rendelkező SSL protokoll útján továbbítjuk. Ez azt jelenti, hogy az egyes információk biztonságos összeköttetéseken át vannak továbbítva, tehát a bankkártyájának adatait semmiféle harmadik személy nem ismerheti meg. A bankkártyával való fizetéskor együttműködünk a szakhivatott fizetésközvetítő szakértővel, aki a bankkártya bevásárlás fizetésképességi hatályosságát közvetlenül az Ön bankjánál hitelesíteni képes. Ezt a folyamatot a szolgáltatásnyújtási rendszerünk az Önnel való információközléssel valósítja meg.   Az Ön személyéről szóló és általunk gyűjtött adatok csupán az Európai Közösség területén lesznek tárolva.

 

  1. Az Ön döntése szerinti adatfeldolgozás korlátozása

Szolgáltatásaink, releváns közleményeink minél jobb minősége érdekében alkalmazásaink felhasználásáról információkat gyűjtünk. Tehát a mi honlapunk böngészésékor monitorozzuk, hogy melyik funkciókat használja leggyakrabban, illetve melyik műveletek mutatnak hibajelentéseket. Amennyiben viszont, ha ez a figyelési rendszert nem tekintené kívánatosnak, úgy a böngészőjén bekapcsolhatja a névtelenített (anonimizált) módot vagy a saját belátása szerint a sütiket (cookie) is megfelelően állíthatja. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja az alábbi elérhetőségen: info@fagyapot-alom.hu 

 

  1. Bizalmat érdemlő szolgáltatókat választunk

Egy internet társaság részeként működünk, és további szolgáltatók közreműködése nélkül képtelenek vagyunk megfelelő teljesítéseket nyújtani. Az általunk szerzett információk az alább adatfeldolgozók által is hozzáférhetők lesznek:

  • Google
  • Facebook
  • PPL

Az adatok esetleg egyéb szoftver feldolgozók, szolgálatok és alkalmazások nyújtóinak is továbbíthatók lesznek. Az Ön személyes adatait kereskedelmi célokból harmadik feleknek nem fogjuk nyújtani, kiszolgáltatni vagy cserélni.

  

  1. Milyen jogai vannak a személyes adatai védelmével kapcsolatban? Önnek joga van, hogy tájékoztatást kérjen, hogy milyen személyes adatait kezeljük (költségmentesen évente egyszer). Ha a személyes adatait helytelennek, hiányosnak találná, úgy jogosult arra, hogy igényelje ezek helyesbítését vagy törlését. Az Ön személyes adatait nincs jogunk törölni, ha ezt az adatkezelést szabályozó hatályos törvényes előírások – pl. a számviteli törvény, vagy egyéb jelentős okok, pl. a nem törlesztett adósságok – tiltják. A személyes adatok feldolgozásához, kezeléséhez nyújtott egyetértését joga van bármikor visszavonni (GDPR 7. cikkely, 3. bekezdés), joga van a személyes adataihoz hozzáférést igényelni (GDPR 15. cikkely), joga van adathelyesbítést igényelni (GDPR 16. cikkely), adattörlést igényelni (GDPR 14. cikkely), igényelni az adatfeldolgozás korlátozását (GDPR 18. cikkely), az adatfeldolgozás ellen kifogást emelni (GDPR 21. cikkely), joga van, hogy az adatai más adatgondnokhoz legyen továbbítva (GDPR 20. cikkely), és joga van szintén, hogy az Adatvédelmi Hatósághoz panasszal forduljon, ha úgy véli, hogy a személyes adatainak kezelésekor a mi társaságunk a GDPR rendelkezéseit megszegné (GDPR 77.cikkely). A fenti jogainak érvényesítése esetén az alábbi elérhetőségünkre fordulhat: Ratiboř 32, 37701 Ratiboř u Jindřichova Hradce, CZ.

 

  1. Védelem nélküli magánélet nem létezik

Biztonságos szolgáltatásaink támogatják a személyi adatok védelmét a kibertámadások és az illetéktelen személyek ellen. Védelem nélkül a magánélet biztonságát nem lehetséges szavatolni. A kiberbiztonság garantálása érdekében cégünk képes Önnek javasolni a megfelelő digitális védelmi eszközök hatékony alkalmazását is.

 Ratiboř 1.9.2020